Monochrom

energized line

5 Dez ’10 Monochrom

the light

3 Dez ’10 Monochrom

sentimental memories

1 Dez ’10 Monochrom

nostalgia

27 Nov ’10 Monochrom, Textures

closed

25 Nov ’10 Monochrom

little boy

23 Nov ’10 Monochrom, People

Tagetes

22 Nov ’10 Detail, Monochrom

the church

19 Nov ’10 Monochrom

ab

the tower

19 Nov ’10 Monochrom

Kamera Olympus E-500 1/320 Sek. bei f / 11 Brennweite 20mm ISO 100

Vorsicht! – Be careful!

15 Nov ’10 Detail, Monochrom

Olympus E-620 1/50 Sek. bei f / 6.3 35mm ISO 200